Jak je to s pálením zahradního odpadu dle zákona

Jak je to s pálením zahradního odpadu dle zákona

Rady a tipy, vydáno 29. 10. 2014

Jakmile převezme vládu v přírodě podzim, nastává období nejen sklizně, ale i úklidu na zahradách. A s úklidem je neodmyslitelně spojen i odpad. Možná jste zastánci recyklace, a tak vzniklý zahradní odpad kompostujete, drtíte a jinak ekologicky likvidujete. To je dobře, a proto jen pro připomenutí je tu dnešní článek týkající se likvidace odpadů v souladu se zákony.

Rostlina dne

Pařížská kopretina

Pařížská kopretina

Květy Pařížské kopretiny jsou obvykle bílé, žluté nebo růžové a na rostlinách objevují od června do září. Typické jsou...

Některé nezodpovědné osoby i v dnešní době přes všechny zákazy a platná nařízení stále likvidují odpad neekologicky, spalují hromady listí a všeho, co v zahradách nemají kam uklidit a ohrožují nejen sebe a zvířectvo, které žije často skryto našim pohledům, ale přesto v každé zahradě. Z jejich počínání se rozhodně neradují ani sousedi, které zamořuje kouř, a to jsme ještě nezmínili krajinu, kterou tím ohrožují, nebo nezvladatelné rozšíření ohně, ke kterému musí být přivoláni požárníci.

Pálení má svá pravidla

Zákon o ochraně ovzduší a další platné normy stanovily, že je povinností nás všech omezovat znečišťování ovzduší a rovněž mu předcházet. Dále podle zákona o odpadech je pálení odpadů zakázáno. Ovšem zákonem není zakázáno pálení listí, klestí a suché trávy na jedné hromadě, pokud je tato na nehořlavém podkladu, například na hlíně nebo železném plátu a je ohraničena tak, aby se oheň nemohl šířit do okolí. Při takové likvidaci opadu musí být vždy přítomna osoba starší 18 let, která dohlíží na hoření a musí zde setrvat po celou dobu. Zákon v tomto případě předpokládá pálení suchého odpadu, čímž rozhodně není právě shrabané listí ze zahrady, které je vlhké a při hoření by doutnalo.

Zákony dávají určité pravomoci obcím

Povinnost hlásit datum a místo plánovaného pálení není stanovena pro řadové občany, ovšem fyzické podnikající osoby a právnické osoby tuto povinnost mají. Oheň se nesmí zakládat pod stromy, na strništích nebo v místech se vzrostlým porostem. Zakázáno je pálení volné trávy, místo ohniště musí být vždy ohraničeno, například cihlami, oheň nesmí být prováděn za nepříznivých povětrnostních podmínek, jako je například silný vítr nebo inverze. Na pomoc při rozdělávání ohně nelze brát žádné hořlavé látky, oheň se nesmí rozdělávat v blízkosti lesa, a to až do vzdálenosti 50 metrů od něj. Je také nutno dodržet bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby anebo od místa, kde by mohly být jiné hořlavé látky, u ohně je třeba mít prostředky k jeho uhašení, například lopatu s pískem anebo kbelík s vodou. Obce mají takovou pravomoc, že mohou vyhlásit například takzvané „palné dny“, kdy je povolena likvidace odpadů pálením anebo jej zcela zakázat. Je tedy nutné se vždy v tomto směru informovat na příslušném obecním nebo městském úřadu.

Spalování hořlavých látek na volném prostranství

I spalování v lesích, stejně jako na volném prostranství musí být vždy dostatečně předem nahlášeno na operační středisko místně příslušného hasičského sboru kraje. Na tomtéž místě je nutné nahlásit jméno osoby za tuto činnost zodpovědné, kontakt na ni, dále místo a čas pálení a přijatá protipožární opatření.

Volné vypalování porostů je striktně zakázáno, k tomu se samozřejmě řadí zákaz vypalování strnišť, křovin a suché trávy. Porušení tohoto zákona je pod pokutou až 25 tisíc Kč pro fyzickou osobu.

Text: Zuzana Bohdalová
Foto: ecy.wa.gov, hfboards.hockeysfuture.com, drivingchangehoi.com, images.mooseyscountrygarden.com, livingincrete.net


Doporučujeme

Sezóna zahradních krbů nekončí!

Sezóna zahradních krbů nekončí!

Zahradní krby jsou nevyčerpatelné téma. Na jaře, v létě, na podzim, dokonce i v zimě si u venkovního krbu užijete pohodu a vychutnáte nepopsatelné kouzlo praskajícího ohně pod širým nebem. Již dávno neplatí, že zahradní krb...

Související články

Komentáře ke článku

28. 10. 2017 Reagovat
Donatan: Větve, zbytky keřů a jiné je dobré skladovat na roštu tak aby měly možnost proschnout. Pak je také dobré tyto větve a jiné spalovat opět na nějakém tom roštu tak aby zespodu ohniště měl přístup kyslík a spalováni tak probíhalo daleko efektivněji. Jako rošt dobře poslouží hustá kari síť. https://goo.gl/CC6Mb7

Vložit komentář
Nejste přihlášen/a, proto opište kód, který vidíte na obrázku níže. Přihlaste se zde.
captcha