• d-eviny-s-balem-zabalen-m-do-jutov-ho-obalu-kter-lze-odstranit-nebo-ponechat-po-n-kolika-letech-se-v-p-d-rozlo-.jpg
  • kyselomiln-m-bor-vk-m-dop-ejte-ra-elinu-nebo-listovku.jpg
  • na-podzim-se-enete-okrasn-d-eviny-v-kontejnerech-nebo-v-balech.jpg
  • prostoko-enn-materi-l-je-t-eba-co-nejd-ve-vysadit.jpg
  • p-ed-v-sadbou-je-t-eba-ko-enov-syst-m-mechanicky-naru-it-aby-se-nepodpo-il-kv-tin-ov-efekt.jpg
  • p-i-v-sadb-vzrostl-ch-d-evin-je-t-eba-zeminu-postupn-hutnit-aby-zde-nez-st-valy-vzduchov-kapsy.jpg
  • sloupovit-ovocn-stromky-se-hod-zvl-t-do-men-ch-zahrad.jpg
  • zvl-t-na-podzim-se-enete-v-zahradnictv-bohatou-nab-dku-ovocn-ch-d-evin.jpg
Miniatury Zavřít
TOPlist